Privacybeleid

Privacybeleid voor Jill & Co VOF, eigenaar van https://jillenco.nl

I. Introductie

Welkom bij de privacyverklaring van Jill & Co. In deze verklaring leggen we uit hoe we omgaan met de persoonsgegevens die we verzamelen van klanten en bezoekers van onze fysieke winkels in Roermond en Vlodrop, Nederland.

Wij hechten veel waarde aan de privacy van onze klanten en zorgen ervoor dat alle persoonsgegevens die we verzamelen en verwerken in overeenstemming zijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere toepasselijke wet- en regelgeving.

In deze verklaring leest u welke persoonsgegevens we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen, hoe we deze gegevens gebruiken en hoe lang we ze bewaren. Ook leest u hoe u contact met ons kunt opnemen als u vragen heeft over onze privacyverklaring of uw persoonsgegevens.

We raden u aan om deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen, zodat u begrijpt hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Als u niet akkoord gaat met deze privacyverklaring, raden wij u aan om onze fysieke winkels niet te bezoeken of gebruik te maken van onze diensten.

Mocht u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact met ons op via de contactgegevens die verderop in deze verklaring te vinden zijn.

II. Typen Persoonsgegevens Die Worden Verzameld

We verzamelen de volgende soorten persoonsgegevens via onze website:

  • Naam: we verzamelen uw naam zodat we u kunnen aanspreken in onze communicatie met u.
  • E-mailadres: we verzamelen uw e-mailadres zodat we contact met u kunnen opnemen.
  • IP-adres: we verzamelen het IP-adres van uw apparaat.
  • Apparaatgegevens: we verzamelen informatie over het apparaat dat u gebruikt.
  • Website cookies: we gebruiken cookies om informatie te verzamelen over uw activiteiten op onze website, zoals de pagina’s die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, en uw voorkeuren en instellingen op onze website.

Alle persoonsgegevens die we verzamelen worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en worden niet langer bewaard dan nodig is om deze doeleinden te vervullen. We behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en nemen alle noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, diefstal en verlies.

III. Doel Van De Verwerking

We verwerken persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:

  • Om te reageren op uw verzoeken of vragen die u heeft gesteld via onze contactformulieren op onze website.
  • Om te voldoen aan de Cookie wet.

We zullen uw persoonsgegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan hierboven beschreven, tenzij we uw uitdrukkelijke toestemming hebben verkregen of wanneer dit op grond van de wet is toegestaan of vereist.

IV. Toestemming

Door de informatie en de diensten op https://jillenco.nl te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

V. Vragen

Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van Jill & Co VOF en specifiek https://jillenco.nl, kun u ons benaderen via e-mail. Ons e-mailadres is info@jillenco.nl.

VI. Monitoren gedrag bezoeker

https://jillenco.nl maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s.
Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie, link.

VII. Gebruik Van Cookies

https://jillenco.nl plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.

VIII. Cookies Uitschakelen

U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen via onze cookie voorkeur knop (linksonder op uw scherm). Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.

IX. Uw Rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Jill & Co. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

X. Privacy Beleid Derde Partijen

Voor meer informatie over de privacy policy van onze adverteerders en derde partijen die verbonden zijn aan deze website, kun u terecht op de websites van deze respectievelijke partijen. https://jillenco.nl kan geen invloed uitoefenen op deze cookies en de privacy policy van door derden geplaatste cookies. Deze cookies vallen buiten het bereik van de privacy policy van https://jillenco.nl.

Hieronder geven wij een lijst aan derde partijen waarmee wij samenwerken en die mogelijk uw data verwerken:

XI. Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

XII. Contactgegevens

Jill & Co VOF

Herkenbosserweg 11 6063NL Vlodrop Nederland T (047) 521-5478 E info@jillenco.nl

Contactpersoon voor privacyzaken

Nicole Schmitz